Đơn hàng tháng 10-2018 – Kỹ sư khách sạn – Lương thực lĩnh 38 triệu/tháng

Những đơn hàng kỹ sư mỗi tháng đều về khá nhiều, nhưng những đơn kỹ sư khách sạn như vậy

Read more

Đơn hàng nông nghiệp trồng nấm – Lương cao, dễ đỗ – Thi tuyển tháng 10/2018

Đơn hàng nông nghiệp đầu tiên trong tháng 10 này chắc hẳn các bạn không thể bỏ qua được. Bởi

Read more