Tổng hợp đơn hàng tháng 4/2019 cho nữ XKLĐ Nhật Bản

Hàng tháng JVL chúng tôi tiếp nhận hàng trăm đơn hàng XKLĐ Nhật Bản như may mặc, cơm hộp, thủy

Read more

Đơn hàng hộ lý điều dưỡng dành cho nữ đi XKLĐ Nhật Bản

– Đất nước Nhật Bản là một quốc gia có tỉ lệ dân số già nhanh nhất thế giới, tỷ

Read more