Đơn hàng tháng 9/2018 – Xây dựng – Tuyển 6 nam lắp đặt và vận chuyển thiết bị điện năng lượng mặt trời

Đây là một trong những đơn hàng ít gặp trong năm nhưng lại dễ đỗ (chỉ yêu cầu tốt nghiệp

Read more