Đơn hàng tháng 9/2018 – Lắp đặt đường ống – Trình độ chỉ cần tốt nghiệp cấp 2

Đơn hàng lắp đặt đường ống làm việc tại Oita là một trong những đơn hàng dành cho Nam hấp

Read more

Đơn hàng tháng 9/2018 – Xây dựng – Tuyển 6 nam lắp đặt và vận chuyển thiết bị điện năng lượng mặt trời

Đây là một trong những đơn hàng ít gặp trong năm nhưng lại dễ đỗ (chỉ yêu cầu tốt nghiệp

Read more