Tổng hợp đơn hàng tháng 4/2019 cho nữ XKLĐ Nhật Bản

Hàng tháng JVL chúng tôi tiếp nhận hàng trăm đơn hàng XKLĐ Nhật Bản như may mặc, cơm hộp, thủy

Read more

Đơn hàng tháng 10/2018 – Chế biến thực phẩm

Chế biến thực phẩm là một trong những đơn hàng đơn giản, có cơ hội trúng tuyển ngay lần thi

Read more