Tuyển 6 Nam đi đơn hàng giàn giáo lương từ 25-30 triệu/tháng

Xuất khẩu lao động làm giàn giáo tại Nhật Bản là một trong những đơn hàng truyền thống của công

Read more